БАКР потвърждава рейтинг ВВ+ на ЗД ЕИГ Ре

28.05.2021

На проведено заседание „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ потвърждава на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД
дългосрочен рейтинг на способност на изплащане на искове: ВВ+ ;
дългосрочен рейтинг по национална скала: А- (BG) ;
и потвърждава „стабилна“ перспективата по тях.

https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/eig-re-rating