История

„Застрахователно Дружество ЕИГ Ре” ЕАД е създадено през 2000 г. под наименованието „Хановер КООП България” ЗАД и е лицензирано с разрешение № 100 от 20.11.2000 г. на Националния съвет по застраховане при Министерския съвет на Република България, регистрирано е по ф. д. № 14023/2000 г. на СГС и е вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията. Дружеството оперира на българския пазар последователно с наименованията: „Хановер Кооп България“ ЗАД, „ХДИ“ ЗАД, „ХДИ Застраховане“ АД.

В началото на 2015 г. основен дял от дружеството (94%) е придобит от сегашният му собственик „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, като се оттегля досегашният мажоритарен собственик, германската компания Talanx International AG.

От 2016 г. е променена правно-организационната форма на дружеството с името „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД. След корекции в стойността на капитала през 2016 г., чрез издаване на нови акции е извършено през 2017 г. вливане на „ЗД Евроинс – Здравно осигуряване“ ЕАД в „ЗД ЕИГ Ре" ЕАД.

През 2017 г. „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД продължи да развива своята бизнес стратегия на застрахователния пазар в България. Дружеството положи основите на своята дейност в областта на активното презастраховане.