Дейност на ЗД ЕИГ Ре

„ЗД EИГ Ре” ЕАД осигурява презастрахователна защита за традиционните рискове по общо застраховане за водещи застрахователни компании, опериращи в Централна и Източна Европа на пропорционална и непропорционална база. С високо специализиран екип от опитни застрахователи и квалифицирани актюери „ЗД EИГ Ре” ЕАД преглага структурирани решения за специфичните нужди на нашите клиенти. Работим с интернационални брокери с доказан дългогодишен опит в презастраховането.

От втората половина на 2013 г. дружеството участва активно в обслужване на международните клиенти на HDI Global на територията на България, като издава местни застрахователни полици на българските подразделения на големи глобални компании.