Зa ЗД ЕИГ Ре

„Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД (предишно наименование „ХДИ Застраховане” АД) е общозастрахователна компания, която оперира на територията на Република България. Дружеството осъществява дейност главно в областта на активно презастраховане.ЕИГ Ре осигурява покритие по различни линии на имуществено, морско и СМР застраховане с индивидуален подход за всеки индивидуален риск.

През 2015 г. „Евроинс Иншурънс Груп” АД придоби мажоритарният дял от капитала на „ХДИ Застраховане” АД, с което дружеството стана част от Групата и неговото име бе променено на “Застрахователно дружество ЕИГ Ре” ЕАД.

„Евроинс Иншурънс Груп“ АД (ЕИГ) е една от най-големите независими застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа. Компанията е фокусирана в предлагането на пълен набор застрахователни продукти  в областите: общо, здравно и животозастраховане. Базираната в София група оперира в различни европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в България, Румъния, Македония, Грузия, Русия и Украйна. От 2014 г. ЕИГ развива дейност в Гърция, а от 2016 г. и в Украйна, където вече притежава две дружества. През 2017 г. ЕИГ придоби застрахователно дружество в Русия, а от септември 2018 г.  придоби значителен дял в застрахователно дружество в Грузия. Тези придобивания са свързани със стратегията на ЕИГ за увеличаване на своето присъствие в Източна Европа и страните от ОНД. ЕИГ има нишови операции още  в Италия, Испания и Полша. Групата обслужва повече от 2.5 млн. клиенти, има 2100 служители и годишни приходи в размер на 330 млн.евро.

 "Евроинс Иншурънс Груп" АД е дъщерно дружество на „Еврохолд България“ АД – водеща публична компания, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса (БФБ) и Варшавската фондова борса (WSE). "Еврохолд България" АД оперира в Централна и Югоизточна Европа с фокус  върху небанковите финансови услуги и управлението на активи.

През 2021 г. „Застрахователно дружество ЕИГ Ре” ЕАД е определено за „Най-динамично развиващо се застрахователно дружество” за 2020 г. на традиционния конкурс "Най-добър застраховател на годината” организиран от Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски” и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.