Управителни органи

Органите на дружеството са Едноличен собственик на капитала (изпълняващ функциите на Общо събрание на акционерите), Надзорен съвет и Управителен съвет. Правомощия на Надзорният съвет и Управителният съвет са определени в Устава на Дружеството.

Мениджмънт

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Петър Веселинов Аврамов

Виж повече

Ради Георгиев Георгиев                                                

Велислав Милков Христов

Виж повече

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Йоана Христова
Изпълнителен Директор
Rumyana Betova
Изпълнителен директор
 
Преслава Николова
Член на УС