За нас

„Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД, част от „Евроинс Иншурънс Груп“ АД извършва дейност като презастрахователна компания.

Компанията оперира на българския застрахователен пазар от 2000г. и предлага специализирано, презастрахователно обслужване във всички направления на общото застраховане, включително:

  • Имущество
  • Отговорности
  • Автомобилни застраховки
  • Злополука и др.

Виж повече