Съобщение до клиентите на "ХДИ Застраховане" АД и "ЗД Евроинс" АД

Уважаеми клиенти,

В края на 2015г. успешно приключи сделката по придобиване мажоритарния дял от капитала на "ХДИ Застраховане" АД от страна на "Евроинс Иншурънс Груп" АД, с което "ХДИ Застраховане" АД вече е част от групата на Евроинс.

С настоящото съобщение Ви информираме, че наименованието на "ХДИ Застраховане" АД ще бъде променено на "Застрахователно дружество ЕИГ Ре" АД.

Настоящите клиенти на "ХДИ Застраховане" АД запазват правата си по сключените застрахователни полици и могат да разчитат на коректното обслужване, което са получавали и досега.

Уверяваме Ви, че с присъединяването към групата на Евроинс Вие продължавате да се ползвате с гарантирана застрахователна защита и сигурност според условията, при които сте сключили Вашата застраховка.

Екипите на "ХДИ Застраховане" АД и "Застрахователно дружество Евроинс" АД ще работят усилено за все по-доброто обслужване на настоящите и бъдещи клиенти, а разрастващата се мрежа от офиси и агенции на "Застрахователно дружество Евроинс" АД ще помогне на застрахователното дружество да бъде все по-близо до своите клиенти.

Допълнителна информация може да намерите тук: http://www.euroins.bg/-847.html